Misyon

Exitcom, % 100 müşteri memnuniyeti ilkesi, sürekli kendini geliştirip yenileyen Ar-Ge departmanı ve yüksek çevre bilinciyle, sınırlı doğal kaynaklarımızı korumak ve yaptığı üretimlerle ekonomimize katma değer sağlama misyonlarını taşımaktadır.

Vizyon

Exitcom, uluslararası ISO standartları ve entegre yönetim sistemleri çerçevesinde faaliyet gösteren, geri dönüşüm ve geri dönüşüm teknolojileri sektörünün lider kuruluşlarından biri olarak, Türk insanının da hak ettiği sağlıklı ve temiz çevrede yaşaması hedefini gerçekleştirmeyi ve alanında Avrupa’nın en iyi şirketlerinden biri olmayı amaçlamaktadır.

Geri dönüşüm sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ve ilgili konulardaki tüm hizmet ve faaliyetlerimizde çevrenin korunması amacıyla, ahlaki değerlerin ışığında kurduğumuz çevre yönetim sistemimizi ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde geliştirip koruyacağımızı,

ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi temel ilkeleri doğrultusunda;

Hammadde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesi, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını firmamızın ana prensipleri olarak belirleyeceğimizi,

Belirlediğimiz çevresel amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirip değerlendireceğimizi, Çevre Yönetim Sistemimiz’in sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bu doğrultuda çevre ve insan sağlığının korunmasını, çalışanlarımızda çevresel bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem verip, çevreyi koruma ve kollama ilkesini ön planda tutacağımızı

TAAHHÜT EDERİZ.