sifir-atik-danismanligii Raporlama

1.Geri Kazanım Raporu
Bu raporda tesisimize gönderdiğiniz atıkların sıfır atık prensibi ile
geri kazanım miktarlarını içeren bir tablo raporlaması sunuyoruz.

2.Karbon Raporu
Karbon Raporu ile tesisimize göndermiş olduğunuz elektronik atıklarınızın
geri kazanımı sonucu hangi grup kapsamında ne kadar oranda CO 2
tasarrufu gerçekleştirdiğinizi gösteren bir rapordur.

3.Döngüsel Ekonomi Raporu
Sıfır atık prensibi ile geri kazanılan atıkların döngüsel ekonomiye ne kadar destek olduğunuzu gösteren bir raporlama çeşididir.

Tesisimize kabul edeceğimiz atıkların 22 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan AEEE Yönetmeliği Ek-1 A ya göre sıralanışı: