Seç Politikası

EXITCOM RECYCLING tesisinde tüm çalışmalarında insan sağlığı, iş emniyeti ve çevre açısından her zaman ön planda tutulmakta, bu prensip doğrultusunda sürdürülebilir çözümlerle kaliteli hizmet anlayışına göre yürütülmektedir.

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güveliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
 • Yenilikçi çözümler ile atık geri kazanımında lider kuruluş olmak hedefini benimseyerek tüm süreçlerinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu ve kaliteli üretim yapmayı,
 • Üst yönetim tarafından uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarını yakından izlemeyi,
 • Personellerin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında sorumlu olan yerel ve uluslar arası mevzuata uyumlu çalışmayı
 • Personellerin ve ziyaretçilerin Exitcom’un faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri tanımlayıp en aza indirmeyi,
 • Geri dönüşüm süreçlerinin emniyetli yapılmasını ve emniyetli çalışma çevresinin oluşturulmasının sağlanmasını,
 • Çevre ve iş sağlığı açısından tüm risklere karşı tedbirlerin alınmasını, emniyet ve çevre koruma ile ilgili acil durumlara müdahaleye hazırlıklı olmak gibi hususlar da dahil olmak üzere tüm personelin Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Yönetim bilinçlerinin eğitimlerle sürekli geliştirilmesini,
 • Atık alım, üretim ve bertaraf sürecinde çevreye zarar vermekten kaçınmayı, tüm faaliyetler esnasında yaralanma ve hayat kaybının önlenmesini
 • İş güvenliği açısından emniyetli ve çevre dostu proseslerin yapılmasını, temiz çalışma ortamının sağlanmasını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını (elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt vb.),
 • Kalite, çevre, emniyet ve bilgi güvenliği standartlarına uygun ortam hazırlayarak ve sürekliliği sağlayarak şirket hedeflerine ulaşılmasını,
 • Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşmayı, ayrımcı olmamayı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çevreyi korumanın önemine inanmayı, sosyal sorumluluk anlayışımızın gereği olarak, ülkenin kanunlarına uygun olarak toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı ve bu doğrultuda sosyal faaliyetler göstermeyi,
 • Çalışmalarımızı, iş etiğine uyarak, kanuni, ahlaki yollarla paydaş haklarına saygılı ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlı olarak gelecekteki kuşakların da haklarına saygıyı kapsaycak şekilde yürütmeyi

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür