Kalite Politikası

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü üzerine kurulmuş olan firmamız bugüne kadar yapmış olduğu çalışma ve yatırımlarla Lamba/Floresan, Kartuş/Toner ,Pil geri kazanımı bilgi güvenliği ve veri imha hizmeti sağlayan entegre bir tesis olma yolunda global firmalarla, tercih edilen güvenilir bir firma olma özelliğini arttırarak devam ettirmeyi bir hedef haline getirme yolunda;

  • Müşterilerimizin memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
  • Zamanında hizmet performansını etkileyen tüm tedbirleri alarak güvenli, emniyetli ve verimli hizmet sunmayı,
  • Şirket bünyesindeki uygulamalarımızın iyileştirilmesi için tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız ile olan iş birliğimizi geliştirmeyi,
  • Aidiyet duygusu olan çalışanlar için mutluluk duyacakları bir çalışma ortamı yaratmak, gelişimlerine yönelik gerekli tüm eğitimleri gerçekleştirmek ve sisteme her aşamada uygun katılımlarını sağlamayı,
  • Şartlara uygunluk sağlayarak süreçlerimizi çalışanlarımızla birlikte risk ve fırsatları değerlendirerek sürekli iyileştirmek ve geliştirmeyi,
  • Tüm faaliyetlerimizde çevreye ve insana duyarlı olmayı, önlemler almayı,

Kurum içi kalite kültürü olarak benimseyi ve tüm ilgili taraflara bildirmeyi EXITCOM Üst Yönetimi olarak kabul ve taahhüt ederiz.

Genel Müdür