KARTUŞ & TONER GERİ KAZANIM

Toner geri kazanım ünitesi faaliyeti için 08 03 17 atık kodu ile atık alımı yapılmaktadır ve 80 m2 ’lik kapalı alanda yer almaktadır. Bu ünitede tesise gelen atık kartuş/toner geri kazanım işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Atık tonerler ilk önce kapalı kırma makinesinde kırılır. Kırım sonrasında endüstride kullanılabilecek ikincil hammaddeler (plastik, alüminyum, demir) elde edilir ve ilgili geri kazanım tesislerine gönderilir. Kırma esnasında ortaya çıkan tozlar HEPA (Yüksek Verimli Partikül Filtresi) filtre ile tutularak çevreye zarar vermesi önlenir. Tozlar ilgili bertaraf tesislerine gönderilir

Toner Geri Kazanım Ünitesi’nin kapasitesi 1000 kg / saat ‘ tir. Geri kazanım oranı %95’tir.