LCD/TFT/PLAZMA/LED/OLED Ayırma prosesi Faaliyeti

CRT monitör ve televizyonların yerini LCD/TFT/PLAZMA/LED/OLED televizyon ve monitörlerin alması, tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmez. LCD/TFT/PLAZMA/LED/OLED lerde kullanılan aydınlatma teknolojisinde kullanılan floresan lambalar , LCD/TFT/PLAZMA/LED/OLED leri de bir o kadar tehlikeli atık kapsamına sokmaktadır. Floresan lambalarda bulunan civa gazı ve fosfor tozu nedeni ile LCD/TFT/PLAZMA/LED/OLED lerin elle demontaj yöntemi kullanılarak floresan lamba kısımlarının kırılmadan ayrıştırlmasını gerektirmektedir. Yapılan bu demontaj işlemi sayesinde floresan lambaların cevreye vereceği zarar engellenerek, içerisinde ki hammaddelerin geri kazanımı sağlanmış olur. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ekran ve televizyon seçenekleri de artmaktadır ve mevcut sistemler LCD/TFT/PLAZMA/LED/OLED olarak sıralanabilmektedir. Tesisimizde bu ekranları da çevreye uygun geri dönüşüm prosesine dahil etmekteyiz.