CRT İşleme Faaliyeti

Dünya da ve Türkiye de gelişen teknoloji ile CRT monitör ve televizyonların yerini LCD monitör ve televizyonlar almıştır. Atık olarak karşımıza çıkan CRT ler içerdikleri tehlikeli ağır metallerden ; kurşun, fosfor vb dolayı tehlikeli atık kapsamındadır ve özel işlemler ile geri dönüştürülmesi gerekir. Gerekli işleme teknolojisinin olmaması ve bu atıkları toplayan hurdacıların bilgisiz olması nedeni ile toplanan bu atıklar elle demontaj yöntemi ile kırılarak sadece geri kazanımı mümkün olan; plastik, bakır ve metal kısımları alındıktan sonra tüp kısmı çöpe atılmakta ya da doğaya bırakılmaktadır. Lisanslı tesislerce toplanan CRT monitörler ile geri dönüşümü mümkün kısımları alındıktan sonra camtüp kısmı bütün olarak depolama tesislerine gönderilmekteydi. Bu yöntem hem camda ki kurşunun kazanılmasını engellerken hemde yüksek hacimde depolama alanlarını doldurmaktaydı.
2009 da Türkiye ye getirmiş olduğumuz teknoloji sayesinde CRT lerin doğru proses ile işlenmesi imkanını sağlamış bulunmaktayız. CRT lerin işlenmesi sonucunda çıkan plastik, bakır gibi hammeddler geri kazanılırken, cam tüp kısmı ikiye ayrılıp fosforu temizlendikten sonra akü geri kazanım tesislerine gönderilerek içeriğinde ki kurşunun kullanılması sağlanmaktadır.